Εθνικές Μεταφορές στα Χανιά και στην Κρήτη

Στόλος

Ο στόλος μας αποτελείται από σύγχρονα οχήματα, τελευταίας τεχνολογίας. Τα οχήματά μας υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο για την ασφαλή τους λειτουργία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα οχήματα μας είναι:

  • 3 οχήματα διανομών
  • 3 κεφαλές (2 τράκτορες – 1 τριαξονικό)
  • 4 καρότσες