Εθνικές Μεταφορές στα Χανιά και στην Κρήτη

Διανομές

Με τον αξιόπιστο στόλο οχημάτων διανομής που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες διανομής προϊόντων προς τους πελάτες σας. Επιπρόσθετα, έχουμε τη δυνατότητα συλλογής εμπορευμάτων από τους συνεργάτες σας και διανομή προς εσάς ή άλλο προορισμό, στα Χανιά ή οπουδήποτε στην Ελλάδα.